Välkommen till VultusApp!

VultusApp är en digital plattform som hjälper bönder att hålla ett öga på sina växter medan de stannar hemma, öka skörd och kvaliteten på deras grödor. Samt spara upp till en ⅓ av kvävegödsel. Vi hjälper dig gärna med att ta hand om dina fält och skapar den här guiden för att du ska kunna använda appen effektivt, samt få en introduktion till tekniken bakom denna applikation. - Team Vultus